پرتال سایت آموزشی و مشاوره‌ای نودوره

پیشگام در آموزش و مشاوره نو

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
B1-99-5
فن بیان و ارتباطات کلامی موثر
3 ساعت

قابل پرداخت : 450,000
9910 ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی